Arduinolla Hello World

Tein tehtävän haaga-helian labraluokassa.

Aloitetaan päivittämällä paketit: $ sudo apt-get update
Asennetaan arduino: $ sudo apt-get install arduino
Lisätään käyttäjä ryhmään dialout: $ sudo adduser iiro dialout
Kirjaudutaan dialout ryhmään: $ newgrp dialout
Aloitetaan arduinon käyttö: $ arduino

Das it work?
Jotta tiedettäisiin toimiiko arduino oikein (tai ylipäätään toimiiko) aloitetaan yksinkertaisella ohjelmalla. Tätä voidaan kutsua arduinon Hello Worldiksi.
Kopioin arduino -ohjelmistoon koodin (http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkingLED), joka sytyyää portin 13 ledin.
Yhdistän ledin miinuspään groundiin ja plussan porttiin 13.
WP_000579
Laitan usb-johdon tietokoneeseeni kiinni.
Painan arduino ohjelmassa upload.
Ja ledihän se sielä välkkyy sekunnin välein:
WP_000577

/* Blinking LED
* ————
*
* turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
* pin, in intervals of 2 seconds. Ideally we use pin 13 on the Arduino
* board because it has a resistor attached to it, needing only an LED

*
* Created 1 June 2005
* copyleft 2005 DojoDave <http://www.0j0.org&gt;
* http://arduino.berlios.de
*
* based on an orginal by H. Barragan for the Wiring i/o board
*/

int ledPin = 13;                 // LED connected to digital pin 13

void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin as output
}

void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
delay(1000);                  // waits for a second
digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
delay(1000);                  // waits for a second
}